همکار گرامی بدنبال چه هستی!؟   

MDFتصاویر اجرا شده کابینت و تمامی مصنوعات   

*تصاویر کارهای اجرا شده انواع فروشگاه و دکور جدا از مجموعه اصلی بوده*وفقط به صورت موردی و قیمت توافقی    

mdfkar.ir نیاز یک استادکار    

به صورت فیلم موجود است Kitchen Draw آموزش تماماً فارسی نرم افزار طراحی   

 

کابینت آشپزخانه                                              مصنوعات ام دی اف                                         دکوراسیون داخلی                                

 

   همکار گرامی دنبال چه میگردی!؟ با تهیه مجموعه کار را برای خود و انتخاب را برای مشتری آسان کنید

مشخصات بانکی

 • بانک ملی
   شماره حساب 0108040975004
  شماره کارت  6037991400292649
  بنام احسان گوران اوریمی

   

  بانک صادرات

  شماره حساب  0310173021008
  شماره کارت  6037694010055196
  بنام احسان گوران اوریمی


 • آدرس دفتر: مازندران - ساری - انتهای خیابان خاقانی
  دکوراسیون و کابینت نیک ساعت کاری: صبح 8- 13 بعد از ظهر 16-22